Privacy Policy - Transcontinenta BV

page-header-bg-image
Privacy Policy

Iedere dag zetten we ons in om de informatie en inspiratie rond de merken die Transcontinenta BV vertegenwoordigt voor geïnteresseerden zo veel mogelijk te verbeteren. Dat doen we met onze producten, maar ook met onze services. Daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. We doen dit niet zomaar. Het gaat per slot van rekening toch om uw privacy en daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder treft u onze privacy principes en wat u in ieder geval moet weten over wat we met uw gegevens doen.

Gegevens verzamelen.

We vinden het belangrijk dat u in ieder geval het volgende van ons weet:

  • We verzamelen gegevens om de informatie ervaring bij Transcontinenta BV nog beter op uw wensen af te stemmen en zodra we dat doen, zijn we hier altijd duidelijk over
  • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dit doen
  • We wisselen uw gegevens alleen met derde partijen uit als dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het maken van een service- of reparatie afspraak.
  • We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt ons daarom altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken.
  • De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet.

Welke gegevens verzamelt Transcontinenta BV van u?

  • ls u iets bij de Transcontinenta BV ter service en/of reparatie aanbiedt, verzamelen we uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer (ook wel: NAW-gegevens).
  • Als u iets bij Transcontinenta BV betaald voor bijvoorbeeld het bijwonen van een workshop, verzamelen we uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer (ook wel: NAW-gegevens).
  • Wanneer u online een betaling doet aan Transcontinenta BV met een credit card dan voeren we een fraude check uit.
  • Als u de website www.transcontinenta.nl of .be bezoek plaatsen wij tracking cookies op het apparaat waarmee u ons hebt bezocht (mobiel, tablet of desktop).

Camera beveiliging.

Ons bedrijfspand is voorzien van camera’s. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en producten. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Gebruikmaken van ons WiFi netwerk.

Tijdens een bezoek aan ons kantoor kunt u gratis gebruikmaken van WiFi. Zodra u bent ingelogd op ons WiFi netwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en gebruikt Transcontinenta BV alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons WiFi netwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons WiFi netwerk blokkeren.

Service, garantie en diensten.

U kunt bijvoorbeeld via ons uw aankoop ter service cq. reparatie aanbieden. We registreren dan een aantal gegevens van u. Zo hebben we uw adresgegevens nodig, zodat we uw aanvraag optimaal in behandeling kunnen nemen en uw e-mailadres en telefoonnummer om u op de hoogte te houden van de planning of om u te vragen of de service naar wens is verlopen. Deze gegevens delen we waar nodig met externe dienstverleners, omdat zij voor ons de betreffende dienst uitvoeren. Zo heeft de transportservice bijvoorbeeld uw naam en adres nodig om de producten bij onze service providers af te kunnen leveren. Deze externe dienstverleners mogen uw gegevens uiteraard alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Ze mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.
De gegevens over uw aankoop bewaren we ook om eventuele vragen of klachten over onze diensten te kunnen beantwoorden. We gebruiken betaalgegevens om beter inzicht te krijgen in onze klanten en de mate waarin ze in bepaalde activiteiten geïnteresseerd zijn. Dit doen we om het aanbod van onze activiteiten continue te verbeteren. De gegevens voor deze analyses bewaren we twee jaar.

Bruikleen producten.

Bij Transcontinenta BV kunt u onder, vooraf duidelijk aangegeven voorwaarden, producten tijdelijk in bruikleen krijgen. Om gebruik te kunnen maken van deze bruikleen mogelijkheid moeten we een aantal gegevens van u invullen. U moet daarbij denken aan gegevens ter verificatie dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die de betreffende producten in bruikleen neemt. Het gaat bijvoorbeeld om persoonsgegevens als: uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, kopie van uw identiteitsbewijs en e-mailadres, om u zo te kunnen registreren en een administratie bij te kunnen houden van wie een product in bruikleen heeft. De algemene gegevens worden door ons minimaal een maand bewaard, maar de kopie van uw identiteitsbewijs wordt direct vernietigd zodra u uw bruikleen retourneert.

Bezoek van deze website.

TTranscontinenta BV maakt op deze website gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over ‘cookies’, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag, zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet relevante advertenties weg kunnen laten.

Hier vind je de cookies die we verzamelen.

Een afspraak maken.

Wilt u persoonlijke hulp of advies van Transcontinenta BV? Dan kunt u online een afspraak maken of direct naar Transcontinenta BV e-mailen. Wij registreren dan uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat we contact met u kunnen opnemen over de afspraak. We gebruiken uw gegevens ook om na te gaan of we u nog ergens mee kunnen helpen of om u een bericht te sturen als we een leuk event, workshop of activiteit voor u hebben. Hiervoor zullen we altijd eerst uw toestemming vragen. Ook verzamelen we uw gegevens om meer inzicht te krijgen in onze klanten en de servicebehoeftes, zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. We bewaren deze vorm van gegevens van u een jaar.

Deelnemen aan een promotie, workshop of evenement.

Regelmatig vinden er promoties, workshops of (mini)evenementen plaats als trainingen of lezingen. Organisatorisch is het voor ons dan soms van belang om te weten wie er deelnemen. Bovendien kunnen we u zo van informatie voorzien over de tijd en plaats en u vlak voor het evenement een herinnering sturen en kunnen we bij wijziging van een event bijvoorbeeld contact met u opnemen. Daarnaast kan het voor ons ook erg interessant zijn om te achterhalen of er tijdens of na een promotie of evenement bijvoorbeeld bepaalde producten zijn verkocht, of welk type klant op de promotie of het evenement afkwam. Daarom hebben we om deel te nemen aan actie of een evenement soms bepaalde gegevens van u nodig zoals naam, adres en woonplaats, interesses, etc. etc.. Deze gegevens bewaren wij twee jaar lang.. Voor sommige promoties, workshops of evenementen hebben we extra hulp nodig. In dat geval delen we uw gegevens met externe dienstverleners. Deze externe dienstverleners mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Ze mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Aanmelden Transcontinenta BV nieuwsbrief.

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe producten, bijzondere producten, promoties, workshops, events, en overige inspiratie, kunt u zich inschrijven voor de Transcontinenta BV nieuwsbrief. We registreren dan uw naam en e-mailadres om uw verzoek uit te voeren. Aangezien wij u privacy respecteren worden deze gegevens nooit met andere partijen gedeeld. Bij iedere Transcontinenta BV nieuwsbrief die u ontvangt zit een mogelijkheid om u of voorkeuren aan te passen, profiel te updaten of om u weer af te melden.

Contact met onze klantenservice.

Iedere dag staat ons team van Transcontinenta BV klaar om u te helpen, vragen te beantwoorden, problemen op te lossen of u te ondersteunen bij de aankoop van een product. Onze klantenservice kunt u via verschillende kanalen bereiken waaronder via de telefoon, het contactformulier op deze website, e-mail, social media en na afspraak bij ons op kantoor. Zodra u telefonisch contact met ons opneemt, omdat u bijvoorbeeld een vraag of klacht heeft over bijvoorbeeld een product dat u heeft gekocht, dan hebben we een aantal gegevens van u nodig. Denk hierbij aan u naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om uw vraag of klacht in behandeling te nemen. We gebruiken deze informatie ook om u op de hoogte te houden van de status van u vraag of klacht. Nadat uw vraag of klacht is afgehandeld bewaren we de informatie nog vijf jaar. Zo kunnen we u beter van dienst zijn als u ons later toch nog nodig blijkt te hebben. De informatie die bij onze klantenservice binnenkomt, wordt bovendien geanalyseerd, om inzicht te krijgen in de aard van de vragen en klachten en het proces eromheen.

Social media.

Transcontinenta BV maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten, een kijkje achter de schermen te geven, te informeren over workshops, events en overige inspiratie. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Transcontinenta BV verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Contact met Transcontinenta BV via social media.

Als u via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren. Als u contact met ons opneemt via social media, dan koppelen we, indien dit voor de communicatie noodzakelijk mocht zijn, uw gegevens aan uw Transcontinenta BV nieuwsbrief profiel. Ook benaderen we u soms via social media om bijvoorbeeld te vragen of we een foto van u mogen gebruiken voor marketingcommunicatie doeleinden. We nemen contact met u op als u een foto post en daarin (producten van) de merken van Transcontinenta BV vermeldt door te taggen of het gebruik van een hashtag. Zonder uw toestemming gebruiken we de foto niet.

Advertenties van Transcontinenta BV op social media.

Transcontinenta BV maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen u advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met uw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat u ons volgt, geïnteresseerd bent in fotografie of dat u in een bepaalde regio woont. Welke gegevens social media platforms van u verzamelen, heeft Transcontinenta BV geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van uw social media profiel.

Meer weten over het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met uw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om uw gegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor uw vitale belang of dat van een ander (bijvoorbeeld als u, of een mede bezoeker, zich bezeert bij ons op kantoor en we uw gegevens moeten doorgeven aan het ambulancepersoneel).

Met welke externe partijen delen wij uw gegevens?

IIn een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen. We zullen uw gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Zoals gezegd werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Zij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Uw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen.Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

IVoor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen. Voor het doorgeven naar andere landen en partijen werken we met speciale verwerkersovereenkomsten. Indien u deze in wilt zien, kunt u contact met ons opnemen.

Links naar andere websites.

Op deze website kunnen een aantal links naar websites van onze partners staan. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van een van onze partners bent, is het privacy beleid van die partner van toepassing.

Wat moet u met nep berichten?

Er zijn op regelmatig basis (win)acties in omloop via e-mail en social media die niet afkomstig zijn van Transcontinenta BV. Veelal wordt hierin een kortingsbon, waardebon of voucher aangeboden. In deze zogenaamde ‘phishing-acties’ worden de naam en het logo van Transcontinenta BV misbruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen of om u geld afhandig te maken. Wij raden u aan om altijd de afzender van de e-mail te checken. Officiële e-mails van Transcontinenta BV kunt u herkennen aan de afzender met het mailadres [at]transcontinenta.nl. Winacties van Transcontinenta BV op social media zijn altijd direct gelinkt aan onze eigen social media pagina’s of linken door naar deze website. Twijfelt u over de echtheid van een e-mail of (win)actie van Transcontinenta BV, neem dan contact met ons op. Op veiliginternetten.nl vind u meer informatie over wat u kan doen en laten om veilig te internetten.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan: info[at]transcontinenta.nl

Om contact op te nemen over uw gegevens die Transcontinenta BV gebruikt, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken: Transcontinenta BV, Tarwestraat 29, 2153 GE Nieuw-Vennep.

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kun u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw gegevens wijzigen of wissen.

Als u graag wilt weten welke gegevens we van u hebben, kunt u dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor u wijzigen. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als u eerder toestemming heeft gegeven, kunt u deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor u al toestemming had gegeven. In een aantal gevallen kunt u ook aangeven uw gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat u gegevens niet worden gebruikt zonder uw toestemming. In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt uw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

Transcontinenta BV, gevestigd aan de Tarwestraat 29, 2153 GE Nieuw-Vennep, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Copyright © 2024 Transcontinenta. All rights reserved.